Doküman No
GSTMF.TL. 0008
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman iklim dolabı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihaz, bitkilerin optimum sıcaklık, nem ve ışık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman iklim dolabı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

İklim dolabının kullanımından Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvar Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

  • Cihaz açılır.
  • Program ayarı için main menüye basılır.
  • Program set, ardından pattern sete girilerek gelen komutlar takip edilerek istenen koşullarda (sıcaklık, nem, süre vb.) ayarlanması yapılır.
  • Kullanılacak ışık şiddetine göre TS1, TS2 ve TS3 bir veya sıfır olarak girilir. Hepsi bir girilince bütün lambalar yanar ve ışık şiddeti 20.000 Lux olur. Hepsi sıfır girilince bütün lambalar sönecektir.
  • Nem kullanılacaksa cihazın üstünde bulunan bidona saf su doldurulur ve cihaz çalıştığı sürece su kontrol edilir ve eksildiğinde tamamlanır.
  • Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra start tuşuna basılır ve gelen yazıya yes denilerek cihaz çalıştırılır.
  • Cihazın çalışması sırasında bir aksaklık olup olmadığı üzerindeki göstergelerden kontrol edilmelidir.
  • İşlem bitince stop tuşuna basılarak program kapatılır ve ardından hem lamba düğmesi hem de ana düğmeler kapatılarak cihazın çalışması sonlandırılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.