Doküman No
GSTMF.TL. 0007
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde bulunan klimanın kullanımı işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktadır.

 

2.KAPSAM: Bu talimat klima kullanan personelin tamamını kapsar.

 

3. DOKÜMANLAR

Cihaz Kullanma Talimatı

 

4.SORUMLULAR

Klima kullanan personel

 

5. UYGULAMA

1. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki on/off tuşunu kullanarak açınız.

2. Kumanda üzerindeki mode tuşu ile istediğiniz konuma getiriniz.

3. Tasarruf sebebiyle yazın 22 derecenin altında çalıştırmayınız.

4. Cihazı mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatınız.

5. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.