Doküman No
GSTMF.TL. 0012
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
 1. AMAÇ

 

Bu talimat Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Demirbaşlarına ait olup, Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuvarında bulunan Buzdolabı cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

 1. KAPSAM
 2. Bu Talimat RTEÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mmarlık Fakültesi’ni kapsar.        

 

 1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

 1. UYGULAMA

 

 1. Fiş prize takılır.
 2. İçine malzeme dondurulması istenen malzemeler etiketlenerek ve düzenli şekilde yerleştirilir.
 3. Ardından kapı kapatılır.
 4. Cihaz kapısının uzun süre açık durumda kalmamasına dikkat edilmelidir.

 

 

 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.