Doküman No
GSTMF.TL. 0011
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Sorumlular

 

Saf su  cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

Tanımlar

 

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

Uygulama

 

 

  • Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

 

  • Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

 

  • Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 

 

  • Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,

 

  • Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.