Döküman No
GSTMF.TL. 0005
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ  

Bu talimat Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Demirbaşlarına ait olup, Fen Edebiyat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan Otoklav isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2. KAPSAM  

Bu Talimat RTEÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni kapsar.       

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar çalışanları sorumludur..

 

5. UYGULAMA  

  1. Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla % 2’lik Gluteraldehit solusyonunda 15 dk. Süre ile bekletilir
  2. Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır.
  3. Malzemeler Otoklav’a konulur 106 kPa basınç ve 121 oC’de

a. Açık malzeme 20 dk.

b. Sarılı malzeme 30 dk. süreyle sterilize edilir.

4.Otoklav kapatılır aletler kendiliğinden soğumaya bırakılır.

      5.Sarılı malzeme 1 haftaya kadar kullanılabilir, açık malzeme sıkı kapaklı steril kapta depolanmalı veya anında kullanılmalıdır

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

    Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.