Doküman No
GSTMF.TL. 0006
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Sorumlular

 

Cihazın kullanımından ilgili lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

Tanımlar

 

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

Uygulama

  • Cihazın fişini takınız.
  • Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı açınız
  • Cihazın ön paneldeki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz.
  • Hız ayar butonunu kullanarak hızını ayarlayınız.
  • Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.
  • Cihaz üzerindeki ‘on/off’ tuşuna basarak sıcaklık ayarını kapatınız.
  • Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız
  • Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol  edilmelidir.   
  • Isıtılan ve karıştırılan sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.
  • Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

 

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

Hazırlayan