Döküman No
GSTMF.TL. 0009
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Sorumlular

 

Hassas terazi cihazının kullanımından ilgili lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

Tanımlar

 

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

Uygulama

  • Cihazın fişini takınız.
  • On/Off düğmesine basarak açınız.
  • Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz.
  • Dara alınız (Tare düğmesi).
  • Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.
  • Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.
  • Cihazın temizliğini yapınız.

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan : Dokümanı hazırlayanın unvanı, adı, soyadı