Döküman No
GSTMF.TL. 0002
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular

 

Saf su  cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

Tanımlar

 

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

Uygulama

 

  • Cihaz her zaman açık konumdadır.

 

  • Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.

 

  • Ultra saf su almak için ultra saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

 

 

 Hazırlayan