Döküman No
PMYO.TL.0004
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.AMAÇ

Bu talimat bir deprem esnasında gerçekleştirilecek olan hareket tarzlarını belirler

2. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Pazar Meslek Yüksekokulu’nu kapsar. 

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

4.1. Yüksekokul Sekreteri

4.2. Acil durum Koordinasyon Sorumlusu

4.3. Arama, Kurtarma ve Tahliye Destek Elemanı

4.4. İlk Yardım Destek Elemanı

5. UYGULAMA

5.1. Tüm personel ve öğrencilerin bulundukları yerde mevcut olan elektrik sigortalarını su ve gaz vanalarını, bunların nasıl kapatılacağını bilmelidir.

5.2. Tüm personel ve öğrencilerin bulunduğu mekânı incelemeli ve korunacağı ya da kaçabileceği muhtemel yerleri belirlemelidir.

5.3. Yıkıma neden olan ilk sarsıntı değil, binanın rezonansa girdiği andır. Bundan dolayı imkân var ise ilk 10-15 sn. içerisinde binadan çıkılmalı, imkân yok ise korunaklı bir alana sığınılmalıdır.

5.4. Düşebilecek, devrilerek kaçış yollarını kapatabilecek, insanlara zarar verebilecek ağır cisimler duvara yahut zemine sabitlenmeli, yüksek raflara ağır cisimler koyulmamalıdır.

5.5. Sarsıntı anında camlardan uzak durulmalı ve üst katlardan atlanılmaya çalışmamalıdır.

5.6. Sarsıntının sona ermesi ile birlikte en kısa sürede bina çıkış kapıları kullanılarak terk edilmeli, asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.

5.7. Kaçış esnasında, sarkmış olan kablolara dokunulmamalıdır.

5.8. Sarsıntının sona ermesi ve binanın boşaltılmasından sonra görevlilerin komutlarına uyarak hareket edilmeli, haberleşme cihazları gereksiz yere kullanılmamalıdır.