Döküman No
PMYO.TL.0013
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ

Bu talimat sıva, harç, tuğla ve taşlarda kızdırma kaybı (kalsinasyon) ve organik madde analizleri için yüksek sıcaklık ortamını sağlamak üzere Kül Fırını cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Pazar MYO Çay Analizi Laboratuvarı’nda bulunan Kül Fırını cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

 

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

  • Laboratuvar ve oda koşullarında tezgah üstü kullanıma uygundur.
  • Çalışma sıcaklık sınırları 250°C – 1200°C’dir.
  • Sürekli çalışma sıcaklığı  1150°C’dir.
  • İç hacmi 7 litredir.
  • Termostat ayar hassasiyeti  1°C’dir.
  • Termostat çalışma hassasiyeti  ±1°C’dir.
  • Termometre okuma hassasiyeti  1°C’dir.
  • İç sıcaklık farkları  ±10°C’dir.
  • Dış kabin malzemesi elektrostatik fırın boyalı çeliktir.
  • İç yüzey malzemesi alüminyum oksitli ateş tuğlasıdır.

 

CİHAZIN KULLANIMI

  • Cihazın kapağı açılarak numuneler (porselen numune kapları (kroze) içinde) cihazın içinde bulunan taban plakası üzerine yerleştirilir.
  • Cihaz elektrik prizine takılır ve ön kısımdaki sigorta şalteri yukarı kaldırılır.
  • Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.
  • Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
  • Isıtma İşlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır ve ardından cihazın ön kısımdaki sigorta şalteri aşağı indirilir.
  • Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
  • Cihaz 1200ºC üzerinde çalıştırılmamalıdır.
  • Fırın kapağı yüksek sıcaklıklarda kontrolsüzce açılmamalıdır.

 

CİHAZIN BAKIMI

  • Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
  • Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
  • Fırının yalıtım malzemesi suyla ve organik çözücülerle kesinlikle temas etmemelidir.
  • Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.