Döküman No
PMYO.TL.0015
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1. AMAÇ

 

Bu talimat Pazar Meslek Yüksekokulu’nun Temel Uygulamalar Laboratuvarında bulunan mikroskopların kullanımına yönelik işlemleri belirler

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ Pazar Meslek Yüksekokulu’nu kapsar. 

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Pazar Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri sorumludur

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanımı

5.1.1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.

5.1.2. Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.

5.1.3. Tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.

5.1.4. En küçük büyütmeli objektif hazır konuma getirilir.

5.1.5. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.

5.1.6. Mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.

5.1.7. İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.

5.1.8. 100X büyütmeli objektif kullanılması gerektiği durumlarda objektif ayarlanmadan önce lamel üzerine immersion yağı damlatılarak incelemeye geçilir. İnceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır ve en küçük büyütmeli objektif ayarlanarak materyal tabladan alınır. Xylol ile 100X objektif silinerek immersion yağının temizlenmesi sağlanır (İmmersion yağının kullanılmadığı durumlarda objektifler tülbent bezi ile silinir). Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskobun ilgili bölmesine yerleştirilir.

 

 

 

5.2.      Cihazın Bakımı

Cihaz tozdan korunmalıdır. Belirli aralıklarla tozu alınmalıdır. Merceklere zarar gelmemesi için kapalı kutularında bekletilir. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.

 

5.3.Güvenlik Önlemleri

Cihaz, çarpmaya ve düşmeye karşı korunmalıdır. Sabit bir masa üzerinde gözlemler yapılmalıdır. Gözlemleme işlemi sırasında eldiven kullanılmalıdır

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu