Doküman No
PMYO.TL.0008
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1. Sorumlular

Bu talimatın hazırlanmasından ve uygulanmasından RTEÜ Pazar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Güvenlik Personelleri sorumludur.

 

2. Uygulama

 1. Görev bölgelerindeki kulübelere kesinlikle ziyaretçi alınmaz. Göreviyle bağdaşmayan hiçbir şeyle meşgul olunmaz.
 2. Güvenlik Yetkili  Amir’inin bilgisi dışında nöbet yeri terk edilmez. Nöbet devir teslimi karşılıklı olarak yapılır. Gün içeresinde olan ve olması beklenen faaliyetler hakkında bilgi verilir.
 3. Görev bölgesinde bulunan dâhili telefon görev ile ilgili konular haricinde kesinlikle meşgul edilmeyecektir.
 4. Nöbetçi görevi süresince öğrenci, personel ve diğer insanlarla ilişki ve iletişimlerinde uyanık dikkatli ve aynı zamanda saygılı, nazik ve yardımcı olmalıdır.
 5. Giriş yapan bütün öğrencilerin kimlik kontrolü yapılarak giriş çıkış yapmaları sağlanacaktır. Sorun çıkaran öğrenci olursa münakaşaya girilmeden üst amirine bilgi verilmelidir.
 6. Pazar Meslek Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli, öğrencileri ve misafirler giriş yaptığında güler yüzle selam verilir.
 7. Ziyaretçi olarak gelen kişilerin görüşmek istediği kişi hakkında bilgisi alınır ve ziyarete geldiği kimseden teyit edilmesi sağlanır, teyit alındıktan sonra kimlikleri sorulup, ziyaretçi kayıt defterine kaydedilir. Kayıt yapıldıktan sonra gideceği yer hakkında bilgi yönlendirme yapılır.
 8. Araç ile gelen ziyaretçilere görüşmek istedikleri kimse sorulur ve görüşeceği kimseden teyit alınır. Araca ait ruhsat istenerek gerekli kayıt yapılır.
 9. Kampus içeresinde öğrenciler için ziyaretçi kabul edilmez. Öğrenci velilerinin gelmesi halinde görüşmek istedikleri akademik personel veya öğrenci teyit edilerek ve ziyaret eden kişiye refakat edilerek içeri alınması sağlanır.
 10. Kampüs içerisine malzeme getirmek üzere gelen kişilere öncelikle nereye ve kime malzeme getirdikleri sorulur. Malzemeyi teslim alacak olan kişiden teyit edilir. Teyit esnasında malzemenin niteliği sorulur ve kontrol edilir.
 11. Kampüs dışarısına çıkarılmak istenen malzemeler hakkında çıkış izin belgesi aranır, çıkış izin belgesi olmayan malzeme göndericisine geri yönlendirilerek çıkışına izin verilmez. Getirilen çıkış izin belgesi ile çıkarılmak istenen malzemenin bire bir tutarlı olduğundan emin olunmalıdır.
 12. Hava kararıp sabah aydınlanana kadar nöbet yerindeki aydınlatmaların açık tutulması sağlanmalıdır.