Doküman No
PMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

   Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

   Laboratuar Sorumlusu

    Laboratuar Personeli

 

2.Uygulama

       2.1.Numune Hazırlama ve Çevre Şartları

       2.1.1. Numunenin Hazırlanması: Tartım aralığı 100 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,0001 dir.

 2.1.2. Deney  şartları: Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 2.2. Kullanım

  1.    Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.
  2. Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.
  3. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.
  4. T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.
  5. Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

 2.3. Dikkat Edilecek Hususlar

Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 

2.4. Cihaz Bakım-Onarım

Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

2.5.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.