Döküman No
PMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

    1.AMAÇ

Numunelerin tartılmasında kullanılır.

    2.KAPSAM

Bu talimat Pazar MYO Çay Analiz laboratuarında bulunan Hassas Terazi Cihazının kullanımını kapsar.

     3.TANIMLAR

4.SORUMLULUKLAR

    Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

  4.1. Laboratuar Sorumlusu

       4.2. Laboratuar Personeli

5.UYGULAMA

       5.1.NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

       5.1.1. Numunenin Hazırlanması: Tartım aralığı 100 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,0001 dir.

 5.1.2. Deney  şartları: Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

       5.2. KULLANIM

          Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.

*Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

*Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

*T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

*Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.

      5.3. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 

      5.4. CİHAZ BAKIM-ONARIM

*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

 

     6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.