Döküman No
PMYO.TL.0006
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ

Bu talimat Etüv cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Pazar MYO Çay Analiz Laboratuvarı’nda bulunan Etüv cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

 

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

 • Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında tezgah üstü kullanıma uygundur.
 • Cihazın ulaşabildiği azami sıcaklık 250ºC’dir.
 • Cihazın zamanlayıcısı 1 dk. – 99,9 saat arasında ayarlanabilir.
 • Cihazın iç hacmi 55 litredir.

 

CİHAZIN KULLANIMI

 • Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 • Cihaz elektrik prizine takılır.
 • On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 • Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 • Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105º’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.
 • Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
 • Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

 

CİHAZIN BAKIMI

 • Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
 • Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
 • Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.