Döküman No
PMYO.TL.0017
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ

Bu talimat Pazar MYO Çay Analizi Laboratuvarı’nda bulunan Saf Su Cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Pazar MYO Çay Analizi Laboratuvarı’nda bulunan Saf Su Cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

 

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

  • Laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.
  • Saf üretim kapasitesi 250 lt / gün ve 10 lt/saat dir.
  • Saf su depolama hacmi 10 litredir.
  • Şebeke suyundan saf su üretime özelliğine sahiptir.
  • Dış kabin malzemesi elektrostatik fırın boyalı çeliktir.
  • Ön arıtma sistemi, ters ozmoz (RO) ve deiyonize filtreden oluşur.

 

CİHAZIN KULLANIMI

  • Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve t aparatı ile bağlanır.
  • Cihaz elektrik prizine takılır.
  • Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.
  • Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
  • Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri cihazın saf su çıkış kısmından numune alınarak ölçülür. Haftalık olarak saf su iletkenlik değeri not edilir. İleride filtre değişimi için bu önemlidir.

 

 

CİHAZIN BAKIMI

  • Saf su iletkenlik değerine göre filtre değişimi yapılmalıdır.
  • Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.