Doküman No
PMYO.TL.0017
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1. Cihazın Özellikleri

  1. Laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.

  2. Saf üretim kapasitesi 250 lt / gün ve 10 lt/saat dir.

  3. Saf su depolama hacmi 10 litredir.

  4. Şebeke suyundan saf su üretime özelliğine sahiptir.

  5. Dış kabin malzemesi elektrostatik fırın boyalı çeliktir.

  6. Ön arıtma sistemi, ters ozmoz (RO) ve deiyonize filtreden oluşur.

 

2.2. Cihazın Kullanımı

  1. Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve t aparatı ile bağlanır.

  2. Cihaz elektrik prizine takılır.

  3. Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.

  4. Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

  • Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri cihazın saf su çıkış kısmından numune alınarak ölçülür. Haftalık olarak saf su iletkenlik değeri not edilir. İleride filtre değişimi için bu önemlidir.

 

 

2.3.Cihazın Bakımı

  1. Saf su iletkenlik değerine göre filtre değişimi yapılmalıdır.

  2. Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir.

 

2.4.İlgili  Dokümanlar

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.