Doküman No
PMYO.TL.0011
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Yüksekokul Sekreteri

 Acil Durum Koordinasyon Sorumlusu

 Arama, Kurtarma ve Tahliye Destek Elemanı

 

2. Uygulama

1. Her personel kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalıştırılacak, bilmediği ve kendisine öğretilmeyen işlere elini sürmeyecektir, kendisine ait olmayan işlere el atmayacaktır.

2. Bir personel işe başlamadan önce bu işi nasıl yapacağını ve bu işten kendisine ne gibi bir zarar geleceğini ve kazaya karşı ne tedbir alması gerektiğini düşünecek, ondan sonra işe başlanacaktır.

3. Kendisine verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını ve bu işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra kullanacak, arızalı ve bozuk olanlar değiştirilecektir.

4. Her personel, çalıştığı yeri temiz tutacak, kağıt ve çöp ile malzeme artıklarını işyerinden uzaklaştıracak ve bunları ait olduğu kaplara ve yerlere koyacaktır.

5. İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme koyulmayacaktır.

6.  Çalışılan yerlerin zeminleri yağlı ve ıslak tutulmayacak, bilhassa yere dökülmesi halinde su, yağ, içecek vb. maddeler derhal temizlenecektir.

7.  Malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında ağır parçalar için hiç kimse kendisini zorlamayacak, ağır parçaların kaldırılmasında birden fazla kişi veya vinç kullanılacaktır.

8. Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber verilecektir.

9. Makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arızada durum ilk amire ve teknik servise ve bakımcılara haber verilecek,  personel veya operatör kendi başına tamire kalkışmayacak, bakım sırasında gerekli görülmüşse lüzumlu yerlere görünür biçimde uyarı levhaları asılacaktır.

10. Tesisat veya makinede herhangi bir aksaklık veya anormal bir ses duyulduğu anda, mümkünse makine veya tesisat durdurulacak hemen ilgililere haber verilecektir.

11. Personel kendilerine verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanacak ve bunları iyi bir şekilde muhafaza edecektir. Bozulan ve eskiyenler için yerine yenisi istenecektir.

12. Bir kaza olduğunda kazalı en ufak şekilde yaralanmış olsa dahi ilgililere haber verilecek, yara yeri temizlettirilerek en azından yara yeri yara bandı ile kapatılacaktır.

13. Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzer malzemeler ilgililerinin haberi olmadan asla kullanılmayacaktır.

14. Kaza vukuunda kazalı kendinde değilse kazalıya ilk yardım ekibi gelene kadar dokunulmayacak ve üzeri battaniye ile örtülecektir. Çok kanama mevcut ise kanın aktığı yerin üzerinden bir mendil veya kayışla sıkılacaktır. “Bu iş ancak ilk yardım eğitimi almış birisi tarafından yapılacaktır.”

15. Olası her kaza halinde en yakın güvenlik görevlisine bilgi verilecektir.