Döküman No
PMYO.TL.0010
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.AMAÇ

Hazırlanacak olan çözeltilerde çözünen kimyasalın çözen içinde; homojen bir şekilde, düzenli karıştırma işlemi yapılarak, uygun erime sıcaklığında çözülebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2.KAPSAM

Bu talimat Pazar MYO Çay Analiz Laboratuvarında bulunan Karıştırıcı Isıtıcı (Heidolph) Cihazının kullanımını kapsar.

3.TANIMLAR

4.SORUMLULUKLAR

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

4.1. Laboratuar Sorumlusu

4.2. Laboratuar Personeli

5.UYGULAMA

           5.1. CİHAZ VE MALZEMELER  

              -

           5.2.NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

*Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

         

      5.3.  KULLANIM

*Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.

*Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, çözelti kabına temiz manyetik balık atılır.

*Çözelti kabı manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir.

*Cihaz üzerindeki düğmeler ile manyetik balığın dönüş hızını belirlemek için RPM ve çözülmenin gerçekleşeceği ısı değeri ayarlanır.

 

        5.4.DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 

       5.5.CİHAZ BAKIM-ONARIM

*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.