Doküman No
PMYO.TL.0016
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

     Bu talimatın uygulanmasında Pazar MYO Çay analiz laboratuvarı görevlileri  sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.       Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

  1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
  2.  Güç düğmesini açınız.
  3. Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

2.2.       Kalibrasyon işlemleri

  1. On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız. Tampon çözeltileri hazırlayınız.
  2.  CAL tuşuna basınız.
  3. Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna probu daldırın. Run enter tuşuna basın.
  4.  Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna probu daldırın.