Döküman No
PMYO.TL.0016
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.AMAÇ

      Bu Talimatın amacı Pazar MYO Çay analiz laboratuvarında bulunan pH Metre kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2.KAPSAM

     Bu talimat Pazar MYO Çay analiz laboratuvarında bulunan pH Metrenin kullanımını kapsar.

 

3.SORUMLULUKLAR

     Bu talimatın uygulanmasında Pazar MYO Çay analiz laboratuvarı görevlileri  sorumludur.

 

4.UYGULAMA

4.1.       Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.

     Güç düğmesini açınız.

     Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

4.2.       Kalibrasyon işlemleri

On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız. Tampon çözeltileri hazırlayınız.

     CAL tuşuna basınız.

Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna probu daldırın. Run enter tuşuna basın.

     Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna probu daldırın.