Döküman No
SĞMER.GT.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Fizyoterapist

3. Görev Unvanı

Fizyoterapist

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Hekim tarafından tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi vasıtalarını, tıbbi egzersizleri uygulamak; masajları, hastaların ortez ve protez eğitimlerini, adale testi günlük yaşayış faaliyetleri testi ve uygulamalarını, branşla ilgili diğer ölçüm ve testleri yapmak.

  2. Fizyoterapi kapsamında bulunan testleri yapmak.

  3. Tedavi yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak.

  4. Hasta tedavisinin gidişi hakkında hekime bilgi vermek.

  5. Hasta konseylerine iştirak etmek.

  6. Hastaların kazalardan korunmaları için gerekli güvenlik önlemlerini almak.

  7. Kullandıkları cihaz ve malzemelerin bakımını yaptırmak.

  8. Konusu ile ilgili yazılı ve sözlü görüş bildirmek.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.