Doküman No
UZEM.GT. 0001
Yayın Tarihi
29.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Uzman/Arş. Gör./Dr. Öğretim Üyesi/Doç.Dr.

3.Görev unvanı

Birim görevlisi

4.Bağlı bulunduğu amir

UZEM Müdürü

5.Görev yetki ve sorumlulukları

a) UZEM bünyesinde ortak derslerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesinde müdür ve müdür yardımcısına yardımcı olmak.                          

b) Her eğitim-öğretim yılı başında, ortak ders koordinatörlerini belirlemek.

c) Ortak derslerin ve sınavlarının yürütülmesi konusunda koordinatörlerini bilgilendirici toplantılar düzenlemek

d) Ortak ders sınav sorularının basımını ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

e) Ortak ders sınavlarına yönelik öğrencilerden gelen itiraz dilekçelerini değerlendirerek müdür ve müdür yardımcısına sunmak.                     

f)UZEM bünyesinde lisans ve yüksek lisans programlarının açılması ve yürütülmesinde müdür ve müdür yardımcısına yardımcı olmak.            

g) UZEM bünyesinde açılan lisans ve yüksek lisans program koordinatörlerinden alt yapı, duyuru vb. taleplerle ilgilenmek.                   

e) Üniversite akademik ve idari kadrosunu uzaktan eğitim alt yapısı ve süreçleri hakkında bilgilendirmek için düzenlenecek eğitimlerde müdür ve müdür yarımcısına yardımcı olmak.

h) Merkez bünyesinde AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesinde müdür ve müdür yarımcısına yardımcı

olmak.