Doküman No
UZEM.GT. 0005
Yayın Tarihi
29.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Doç. Dr.

3.Görev unvanı

Program Koordinatörü

4.Bağlı bulunduğu amir

UZEM Müdürü

5.Görev yetki ve sorumlulukları

a)Program duyuru, tanıtım faaliyetlerini planlamak

b) Program öğretim programı ile ilgili çalışmaları yapmak,         

c) Derslere öğretim üyesi atanması için görüş bildirmek.      

ç) Öğretim üyeleri ile iletişim kurarak program işleyişini takip etmek.

d) Öğretim üyeleri ve öğrenci taleplerini birim veya RTEÜUZEM’e iletmek.

e) Programın işleyişi ile ilgili birim ve RTEÜUZEM’in koordinasyonunu sağlamak.                   

f) Programla ilgili iyileştirme önerilerini ilgili birime iletmek.          

g)  Ders  kapsamında  olmayan  proje,  staj  vb.  uygulamaları  birimle koordinasyon içerisinde yürütmek.              

h) Programların merkezi olmayan sınavlarını organize etmek.