Doküman No
UZEM.GT. 0002
Yayın Tarihi
29.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Doç. Dr.

3.Görev unvanı

Birim Koordinatörü

4.Bağlı bulunduğu amir

UZEM Müdürü

5.Görev yetki ve sorumlulukları            

 

a)Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/ fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerini yapmak ve program/dersleri yürütmek.

b) Birim bazında kontenjanların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak

c) Birimle ilgili duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.      

d) Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi transkript, mezuniyet vb. belgeler)               

e) Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek,

f) Öğretim üyelerinin ders ücreti ödeme işlemlerini takip etmek,               

g) Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek,

h) Birimlerde yer alan dersler ile ilgili çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,                 

ı) ÖBS üzerinden öğrenci şube ve grup, ders sorumlularının atamalarının ÖYS'ye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,           

i) Birim bazında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme süreçlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak.                   

j) Birimde gerçekleşecek vize, final, mazeret vb. sınav tarihleri, kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.