Doküman No
UZEM.GT. 0004
Yayın Tarihi
29.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Dr. Öğretim Üyesi/Doç.Dr

3.Görev unvanı

Müdür Yardımcısı

4.Bağlı bulunduğu amir

UZEM Müdürü

 

 

 

 

5.Görev yetki ve sorumlulukları 

 a)Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, merkez çalışmalarını koordine etmek amacıyla müdüre yardımcı olmak,

b)Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlerken müdüre yardımcı olmak

c)Merkezin idarî işlerini yürütürken müdüre yardımcı olmak

 d) UZEM yönetimi alanındaki          birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda

yönetmek için müdüre yardımcı,      

e)Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak için müdüre yardımcı olmak.

f)UZEM'e bağlı lisans, yüksek lisans, sertifika programlarının açılmasını ve açılan programların sorusuz bir şekilde yürütülmesi için müdüre yardımcı olmak

g)Üniversite akademik ve idari kadrosunu uzaktan eğitim alt yapısı ve süreçleri hakkında bilgilendirmeye yönelik eğitimler düzenlerken müdüre yardımcı olmak

h)Merkez bünyesinde AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için müdüre yardımcı olmak

ı)Merkez sorumluluğunda olan ortak derslerin yürütülmesini ve sınavlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için müdüre yardımcı olmak