Döküman No
YİTDB.GT. 0009
Yayın Tarihi
06.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/Görev dağılım çizelgesinde belirtilen Müdürlükler

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Yardımcı Teknik Hizmet Personeli

(Mekanik, Elektrik, Sıhhi Tesisat, İnşaat İşleri ve Park Bahçe İşleri)

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Alçıpan levhalarla bölme duvar yapmak.

2. Boya ve boya tadilatlarını yapmak.

3. Seramik, fayans tamiratlarını yapmak.

4. Çatı ve oluk tamiratlarını yapmak.

5. Küçük kaynak işlerini yapmak.

6. Makine mühendisinin verdiği iş ve işlemleri yapmak.

7. Sıhhi tesisat, pis su tesisatı ve kalorifer tesisatlarında meydana gelen küçük arızaları gidermek.

8. Elektrik arızalarını gidermek.

9. Elektrik mühendisi tarafından verilen iş ve işlemleri yapmak.

10. Ağaçların bakımını yapmak.

11. Mevsimlik çiçek bahçelerinin dikimini yapmak.

12. Yeni açılacak park/bahçe alanlarının tespiti, planlanması, ekim ve dikim faaliyetlerini yerine getirmek.

13. Yeşil alanların bakımını yapmak.

14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.