Doküman No
RTEÜ.GT.0015
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Şoför / Hizmetli / Bekçi / Memur

3. Görev Unvanı

Şoför

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü / Fakülte / YO / MYO Sekreteri / Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. İdare tarafından sağlanan ulaşım hizmetlerini talimat ve mevzuata belirtilen şekilde yerine getirmek.
 2. Üniversite araçlarını, verilen görev doğrultusunda, trafik kurallarına uygun olarak kullanmak, görevi ile ilgili olarak gidiş-dönüş saatleri, tarih ve görev nedeni gibi bilgileri ilgili forma kaydetmek ve amirine sunmak.
 3. Üniversitemiz birimlerinden gelen resmi araç ve şoför talepleri doğrultusunda gerekli onay ve izinleri alarak şehirlerarası ve şehir içi görevleri yerine getirmek.
 4. Eğitim ve öğretimin pekiştirilmesi için düzenlenen teknik gezilerde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın ulaşımlarının sağlanması.
 5. Kongre ve sempozyumlarda katılımcıların ve görevlilerin ulaşımının sağlanması.
 6. Öğrenci topluluklarımızın / iştirak düzenlediği sosyal etkinliklerde ulaşımlarının sağlanması.
 7. Araçların km kayıtlarını tutmak ve görev formlarını ilgili yetkiliye imzalatmak.
 8. Kullanılan araçların günlük bakım ve ikmallerini yapmak ve bu amaçla gerekli yedek parça ihtiyacını belirleyerek amirine bildirmek, ilgili birim tarafından temin edilmesini sağlamak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.
 9. Üniversite tarafından belirlenen benzin istasyonlarından akaryakıt almak ve alınan akaryakıt miktarını, tarihini, fiş numarasını ve kilometre bilgilerini ilgili formlara kaydetmek ve amirine sunmak.
 10. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
 11. Araçların trafik yasa ve mevzuatına uygun olarak sigorta ve muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
 12. Düzenli olarak araçların planlı bakımlarının yapılmasını sağlamak, konu ile ilgili kayıtları tutmak, kanunların öngördüğü şekilde, gerekli bilgileri amirine iletmek.
 13. Üniversiteye yeni araç alınması durumunda bu araçların plaka ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
 14. Araçta bulunması gerekli olan donanım ve malzemeleri tam olarak bulundurmak, korunmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve talimatlara uygun olarak kullanmak.
 15. Konusu ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.