Doküman No
SBMYO.TL.0001
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama

 1. Hangi kat ve doğrultuya gitmek istediğinizden emin olunuz, varsa yalnızca gidilecek yöne (aşağı/yukarı) ait çağırma butonuna basınız.
 2. Kabinden çıkmak isteyenlerin geçiş yolu üzerinde durmayınız, geçişe engel olmayacak bir yerde bekleyiniz.
 3. Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansörün dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayınız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz.
 4. Kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız,  asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz.
 5. Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz.
 6. On iki yaş altı çocukların yalnız başında asansörü kullanmaları kesinlikle yasaktır.
 7. Kabin katta durmadan kesinlikle açma botununa basmayınız, kapıyı açmaya çalışmayınız.
 8. Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.
 9. Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giysi ve eşyalara dikkat ediniz.
 10. Kat göstergelerine dikkat ediniz ve izleyiniz.
 11. Asansörün durmasına karşın, kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilerle irtibata geçiniz, kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız.