Doküman No
SBMYO.TL.0004
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

  1. Görevli personel haricinde kullanılması yasaktır.
  2. Elektrik kablosunun prize takılı olduğunu kontrol ediniz.
  3. Açma-Kapama tuşunu açık konuma getiriniz.
  4. Isınma süresini bekleyiniz ve başla tuşu ışığının yeşil olmasını bekleyiniz.
  5. Atık kâğıtları atık kâğıt ambalaj kutusuna atınız.
  6. Arıza göstermesi durumunda kullanım kılavuzuna veya teknik servisine başvurunuz
  7. Gün sonunda açma-kapama tuşunu kapalı konumuna getiriniz ve elektrik kablosunu prizden çıkarınız.
  8. Fotokopi makinesinin bakımı, korunması, toner, kâğıt vb. ihtiyaçlarını zamanında gideriniz, tek elde yürütülmesini sağlayınız.
  9. Fotokopi çekimi için talep formu kullanılacaktır. Konusu, miktarı ve amacı idarece uygun görülüp, tasdik edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Akademik faaliyetlerle ilgili talepler Müdür Yardımcısı, idari faaliyetler için ise Birim Sekreterinin uygun görüşü ve tasdiki aranacaktır.
  10. Fotokopi odasına görevliden başkası giremeyecek, talep formları görevliye teslim edilecek, çekim ve çıktılar ilgililer tarafından miktarı, çekim kalitesi, gizliliği vb. göz önünde bulundurularak teslim alınacaktır. Görevlinin herhangi bir nedenle odadan ayrılması durumunda oda kilitli tutulacaktır.