Doküman No
SBMYO.TL.0006
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Jeneratörü çalıştırmadan önce, gözle her tarafı iyice kontrol ediniz. Ucu boşta kablo, hortum kırık fiş, piriz varsa derhal elektrikçiye veya ilgililere haber veriniz. Elektrik panosu ve jeneratörde bir aksaklık olmadığından emin olunur.
 2. Jeneratör ve motor kayışları kontrol ediniz, arızalı olanları değiştiriniz ve gevşeyenleri gerdiriniz.
 3. Motor yağı ve yakıtı kontrol ediniz, noksansa tamamlayınız.
 4. Periyodik ve günlük bakımı karttan takip edilerek, yağ ve filtre değiştirme zamanı gelmişse ilgililere haber veriniz ve bakımı yaptırınız. (Her 50 çalışma saatinde motor yağı filtre değiştirilir. Tozlu yerde çalıştırılıyorsa her 200 saatte silindir etrafı petekleri temizlenerek ve hava fanı kontrol edilir. Her 50 saatte hava filtresi temizlenir.)
 5. Günlük, periyodik bakımları, ilave edilen, yağ, yakıt ve değişen parçaları ve günlük çalışma saatleri verilen kontrol kartına kaydediniz.
 6. Jeneratör panosundaki şalter kapalı (0) konuma getirilmiş olduğuna bakınız ve motor çalışma prensibine uygun olarak çalıştırırken, çalıştırma kolunun çarpmaması için dikkat ediniz.
 7. Jeneratöre ait topraklama hattının uygun yere çakılı ve bağlı olduğu görüldükten sonra elektrikçi tarafından size verilen açıklamalara uygun olarak panodaki şalteri açınız. (I konumuna getirilir) ve Voltmetre, Ampermetre ve Frekans metredeki değerleri uygun değeri buluncaya kadar motor gazı ayarlanır.(400 V, 50 Hz olacak şekilde motor gazı ayarlanır)
 8. Jeneratör üzerindeki ikaz devresi daha önce ayarlandığında onunla herhangi bir şekilde oynamayınız.
 9. Elektrik panosunda, jeneratörde ve motorda olabilecek en ufak bir arızaya müdahale etmeyiniz,  ilgililere haber veriniz. Elektrik işlerini elektrikçiye, tamir işlerini tamirciye yaptırınız, yaptırılıncaya kadar jeneratörü durdurunuz.
 10. Jeneratörü çalıştırırken daima lastik eldiven, çizme veya lastik ayakkabı giyiniz.
 11. Panoya uygun olmayan fişleri takmayınız.
 12. Jeneratör çalışırken daima motor tarafındaki iki kapıyı karşılıklı açık tutunuz. Kapıyı açık tutan mandalları takınız, böylece motorun soğuması, çalışma anında olacak arızaların kolay hissedilmesini sağlayınız.
 13. Jeneratör topraklaması uygun ıslak bir zemine yerleştirilmeden jeneratör panosundan enerji almayınız, ayrıca jeneratörden enerji alan teçhizatın topraklamalı olmasına dikkat ediniz.
 14. Çalışma esnasında Jeneratörün yanına ilgiliden başkası yanaşmasına izin vermeyiniz.
 15. Çalışma anında görülen aksaklıkları not ediniz ve ilgililere haber verilerek yaptırınız.
 16. İş sonu önce panoya bağlı teçhizatı ayırınız, panodaki şalter açık (0) konuma getiriniz ve jeneratör motoru stop ediniz.
 17. İş sonu jeneratör kapılarını kapatınız.
 18. Elektrik panosu, jeneratör ve motor hakkında gerekli ve lüzumlu bilgileri elektrikçi ve tamirciden öğrenmeden, bu vasıtayı hiçbir şekilde çalıştırmayınız.
 19. Jeneratör sorumlusu tarafından “Jeneratör Kontrol Formu” ile haftalık olarak kontrolleri yapınız.