Doküman No
SBMYO.TL.0012
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Sağlığınıza ve kişisel temizliğinize dikkat ediniz.
 2. Portör (taşıyıcı hastalık) muayenelerinizi 3 ayda bir zamanında yaptırınız.
 3. İş yerine dinlenmiş ve zinde olarak geliniz.
 4. Çalışmaya başlarken üzerinizde yüzük, zincir, kolye vs. olmamasına dikkat ediniz.
 5. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyiniz, uzun boyun bağı takmayınız, uygun ve temiz iş elbisesi ve önlüğü giyiniz.
 6. İş süresince malzeme kullanırken malzemenin özelliklerine ve çalıştırma tekniklerine uygun hareket ediniz.  Gaz kaçaklarına karşı uyanık olunuz. Geniş tabanlı kapların piknik tüpü üzerinde uzun süre kullanımının contanın eriyerek yangına sebebiyet verebileceğini unutmayınız.
 7. Gaz kaçağı yangınlarında paniğe kapılmadan öncelikle gazı kesiniz.
 8. Ocak üzerinde unutulan yağların yangın nedeni olabileceğini unutmayınız.
 9. Çalışanların üzerine sıcak yemek dökülmelerine karşı gerekli taşıma araçları alınmalı ve kullanılmalıdır. Yanık durumunda yanan bölge 20 dakika musluk suyu altında soğutulmalıdır.
 10. Temizlikten sonra kaymaya karşı dikkatli olunuz, ıslak yerleri belirten seyyar sarı siyah ikaz levhasını zeminde gerekli yerlere görülebilecek şekilde koyunuz.
 11. Elektrik kaçakları öldürücü olduğundan, yemekhanede kullanılan tüm cihazların topraklı ve yıllık kontrolü yapılmış prizler vasıtası ile kullanılmasına dikkat ediniz, gövde topraklaması yok ise yapılmasını isteyin.
 12. Kesici ve delici aletlerle çalışırken cebinizde taşımayın, iş bitiminde kaynar su ile bunları temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
 13. İşyerinin temizliğine dikkat ediniz.
 14. Yemekhane çöplerinin kapalı bidonlarda uzaklaştırılmasını sağlayınız.
 15. İş esnasında arkadaş ve muhataplarınızla uyumlu olunuz, sorunları amirlerinize iletiniz.