Döküman No
SBMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
 1. Cihazı bilgisayar kasasına uygun şekilde bağlayınız.
 2. Cihazın bağlandığı bilgisayar açınız.
 3. Cihazın Kullanım CD’si aracığıyla, cihazın bağlandığı bilgisayara yazılımı yükleyiniz.
 4. Cihazın elektrik fişini prize takınız.
 5. Cihaz üzerinde bulunan elektrik açma-kapama düğmesinden açınız.
 6. Cihazın üzerindeki kapak açılarak taranacak belgeyi uygun şekilde yerleştiriniz.
 7. Taramak için cihaz üzerindeki butona basınız.
 8. Cihaza bağlı herhangi bir bilgisayar aracılığı ile taranması gereken belge taranarak kaydediniz.
 9. Bilgisayara yüklenen yazılımı aracılığıyla karşılaşılan diğer problemleri çözünüz.
 10. Cihaz üzerindeki elektrik açma-kapama düğmesinden kapatınız.
 11. Kesinlikle sigortadan cihazın enerjisini kesmeyiniz.