Doküman No
SBMYO.TL.0011
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

 

2.Uygulama

1. Bina içinde sigara salonu dışında sigara içilmez, izinli yerde ve bina dışında içilen sigaralar söndürülüp sigara tablasına atılır.

2. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmez. Buralarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurulmaz.

3. İzinsiz elektrik ocağı, sobası ve gazlı ocak kullanılmaz.

4. Elektrik ve gaz tesisatı işleri mutlaka ehliyetli kişilere yaptırılır ve bu tesisatın fenni muayenesi mutlaka yaptırılır.

5. Yangın söndürme cihaz ve malzemeleri her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

6. Mesai bitiminde bütün odalar kontrol edilir.

7. Sigara içilmesi yasak olan yerlere uyarı levhaları asılır ve bu yasağa uyulup uyulmadığı denetlenir.

8. Bütün personel yangın ve yangın söndürme konularında eğitilir.

9. Serbest kaçışları engellememek için çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler takılmayarak. Yangın kaçış yolları kullanılır halde tutulur. (Güvenlik ihtiyacı nedeniyle, yangın çıkış kapılarına içten kolay açılabilecek şekilde sürgü konulabilir.)

10. Binada mevcut yangın uyarı butonları ve sistemi ile duman algılama cihazları ve sistemi çalışır vaziyette bulundurulur.

 

2.1.Yangın Anında Yapılan İşlemler

 

1. Telaşlanmadan, yangın çevreye ve sorumlu kişilere duyurulur. (en yakın alarm butonuna basarak, ses vb. ile)

2. En kısa ve doğru olarak adres, yangının cinsi, (bina, baca, akaryakıt, elektrik, motorlu araç vb.) belirtmek suretiyle itfaiyeye (tel:110) haber verilir.

3. Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılır. Yanıcı maddeler uzaklaştırılır. Zemine ulaşmamış asansör ile yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen elektrikler kesilir.

4. İtfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak suretiyle yangın söndürülmeye çalışılır.

5. Görevlilerden başkasının yangın mahalline girmesine engel olunur.

6. Önce canlılar, sonra kıymetli evrak ve malzeme kurtarılır.

7. Bina yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi gelince onların emrine girilir.

8. Hasta ve yaralılara acil ilkyardım yapılır

 

2.2.Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

 

1. Haber verme: yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.

2. Ekiplerin görevleri:

Söndürme ekibi : Yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır

Kurtarma ekibi:  Varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır

İlk yardım ekibi: Yaralı ve hastalara ilk yardım yapar.

Koruma ekibi : Yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve kargaşayı önler

 

2.3.Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa

 

1. Haber verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye ve amiri ile ilgililere haber verir.

2. Görevlilerin hareket tarzı: Yangın yerine gelen ekip amiri ve ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar.

 

2.4.Yangın Binanın Yakınında Olursa

 

1. Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.

2. Çatıda koruma tertibi alınır çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.

3. İki bina arasında kolay yanıcı madde