Doküman No
SBMYO.TL.0007
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz. Gaz kokusu hissettiğinizde yâda gaz alarm detektörü sinyali aldığınızda belirtilen prosedürleri uygulayınız.
 2. Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürünüz.
 3. Tüm kapı ve pencereleri açınız.
 4. Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatınız.
 5. Çakmak, kibrit çakmayınız, sigara içmeyiniz.
 6. Elektrik düğmelerine dokunmayınız.
 7. Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayınız.
 8. Fiş çekip takmayınız.
 9. Zil kullanmayınız.
 10. Telefon kullanmayınız.
 11. Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız.