Doküman No
SBMYO.TL.0005
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. İş yerinde canlı ve atik ol.
 2. Görevinde kılık kıyafetine teçhizatına özen göster.
 3. Görev esnasında sigara içme, duvara yaslanma, oturma, kimseyle sohbet etme, şakalaşma, elini cebine sokma.
 4. Görev yerinde arkadaşlarınla konuşma, onu laf lafa tutma, beraber dolaşma.
 5. Görev esnasında radyo, teyp, dinlenme, sakız çiğneme, kuru yemiş yeme.
 6. Görev esnasında hiçbir şekilde misafir kabul etme.
 7. Görev esnasında acil olayların dışında telefon ile aranmayacağını yakınlarına bildir.
 8. Görevinle ilgili olmayan cihaz, teçhizat ve araçları kullanma.
 9. İlgili yazı ya da daha önceden verilmiş herhangi bir talimat yok ise görev yerinden iş yeri ya da birimine ait araç, malzeme ve cihaz çıkarılmasına müsaade etme.
 10. İş yerinde mevcut demirbaşlara yapılabilecek zararları önle.
 11. İş yerinde dışarıdan ve içeriden yapılabilecek her türlü baskın, sabotaj, yangın ve hırsızlık ihtimaline karşı duyarlı ol.
 12. Vukuu bulabilecek baskın, sabotaj ve yangınlara karşı kendi can emniyetini de dikkate alarak. Kurtarma ve kılavuzluk hizmetini yap.
 13. İş yeri personeline ve gelen ziyaretçilere mutlaka günaydın, iyi günler, iyi akşamlar diye hitap et.
 14. Her konuda nazik ol, sinirlenme, kötü söz söyleme, karşılık verme.
 15. Özellikle küçüklere ve yaşlılara sevgi ve şefkat ile yaklaş, herkese daima saygılı ve yardımcı ol. Fakat görev yerini terk etme.
 16. İdarenin talimatı ile üst ve eşya araması yaparken; elini kimsenin çantasına, poşetine ve cebine sokma, şahıs kendisi açıp göstersin. Bunu yapmayana da kaba davranma.
 17. Çalıştığın yerde bulunan arkadaşlarının, görevlilerin ve ziyaretçilerin özel hayatlarına ve şahsiyetlerine saygı göster.
 18. Her türlü güvenlik ihlallerinde anında amirine bilgi ver, soğukkanlı ol telaş ve kargaşa yaratma.