Döküman No
DİOF.GT.0006
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Dış İlişkiler Birimi (Uluslararası Öğrenci Ofisi)

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni- Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dış ilişkiler Koordinatörü-Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Uluslararası tanıtım fuarlarına katılmak, üniversitenin uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik her türlü etkinliğe katılım sağlamak.

 2. Üniversiteye eğitim almak için gelecek uluslararası öğrenciler için bilgi paketleri hazırlamak, ilgili konularda tanıtıcı materyaller oluşturmak.

 3. Etkinlikleri ve öğrenciler ile ilgili her türlü duyuruyu web adresinde yayınlamak.

 4. Gerekli bilgileri içeren broşürleri ve kitapçıkları hazırlamak.

 5. Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler arasında sağlam temellere dayalı dostluk ve iş birliğinin kurulmasına yönelik etkinlikler düzenlemek.

 6. Ofis organları ile uyum içinde çalışmak.

 7. Uluslararası Öğrenci Başvurularına ilişkin takvimi duyurmak.

 8. Öğrenci başvurularının alınmak ve kayıtlarının yapılmak.

 9. Uluslararası öğrencilerle aktif bir iletişimi sağlanmak.

 10. Öğretim yılı içerisinde Üniversitemizde öğrenim gören tüm Uluslararası Öğrencilere yönelik kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlemek.

 11. Uluslararası fuarlar için Üniversitemiz tanıtım materyalleri hazırlamak.

 12. Öğrenciler için gerekli bilgileri içeren broşürleri ve kitapçıkları hazırlamak.

 13. Ülkemiz kültürünü tanıtıcı ve sevdirici sosyal etkinlikleri planlamak.

 14. Öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci Topluluğu oluşturmak.

 15. Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve / veya kayıt olacak yabancı uyruklu öğrenciler ile öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik etmek.

 16. Başvuru işlemlerinde yardımcı olmak.

 17. Kayıt aşamasında gerekli olan evraklar ve materyaller ile ilgili bilgilendirme yapmak.

 18. Harçlar ve kontenjanlar ile ilgili bilgilendirme yapmak.

 19. Öğrencilerin Kampus, barınma-yurt ve sağlık hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçları için bilgi sağlamak ve gerekli yönlendirmeyi yapmak.

 20. Yurtiçi ve Yurtdışında düzenlenen fuarlara katılarak yabancı uyruklu öğrencilere üniversitemizi tanıtmak.

 21. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 22. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.