Doküman No
DİOF.GT. 0007
Yayın Tarihi
05.08.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Koordinatör
 

1. Birimi

Dış İlişkiler Birimi (Erasmus Kurum Koordinatörlüğü)

2. Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Erasmus Ofisi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kurum Koordinatörü - Dış İlişkiler Koordinatörü - Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

5. Vekili

Erasmus Kurum Koordinatörü Tarafından Yetkilendirilmiş Diğer Bir Erasmus Ofisi Birim Sorumlusu

6. Nitelikleri

 1. Görevin gerektirdiği ilgili yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumları için El Kitabını bilmek,

 2. Gerekli bilgisayar programlarını bilmek.

 

 

7. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetlerine ait işlemlerin yapılması,
 2. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri kapsamında gelen-giden öğrencilerin işlemlerini yapmak; başvuruların alınması, bilgilendirme, öğrenim protokolü, ekle-sil protokollerinin imzalanması ve dosyalama,
 3. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetlerinin elektronik yazışmalarının yapılması,
 4. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetlerine ait ikili anlaşmalarının hazırlanması ve imza aşamasının takip edilmesi,
 5. Birim web sitesinin kullanım amacına uygun ve güncel olmasını sağlamak,
 6. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesi,
 7. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri personel ve öğrenci hareketliliği kapsamında giden-gelen yararlanıcıların ödeme işlemlerinin yapılması,
 8. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri personel ve öğrenci hareketliliği kapsamında ofise yapılacak olan başvuruların alınması ve takip edilmesi,
 9. Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri personel ve öğrenci hareketliliği kapsamında değişime katılan öğrencilerin ders denkliği işlemlerinin yapılması ve takibi,     

Erasmus+ Ana Eylem 1: Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA130, KA131 ve KA171 faaliyetleri personel ve öğrenci hareketliliği kapsamında değişime katılacak yararlanıcılara gerekli bilgi, belge ve doküman hizmetlerin sağlanması.