Döküman No
BYEM.GT.0002
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Dr. Arş. Görevlisi / Grafiker

3. Görev Unvanı

Grafik-Web Tasarımcı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin grafik tasarımını yapmak.

  2. Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünleri tasarlamak ve üretmek.

  3. Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, kutlama ve anma etkinliklerinde ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımını yapmak ve gerekli onaylar alındıktan sonra basımını yapmak/temin etmek.

  4. Hazırlanan görsellerin Üniversitemiz web sayfasında ve etkinlikler menüsünde yer almasını sağlamak.

  5. Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında yayınlanan görselleri hazırlamak.

  6. RTEÜ Haber Gazetesinin mizanpajını yapmak.

  7. Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti sağlayacak yüklenicilerin iletişimini sağlamak.

  8. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  9. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.