Doküman No
KİK.GT.0003
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni/Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Haber Yazarı / Editör

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Müdür V.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Üniversitemiz web sayfası haberler bölümünde ve RTEÜ Gazetesinde yayınlamak üzere haber derlemek.

 2. Derlenen haberlerin dizgi ve denetimini yapmak.

 3. Üniversitemiz web sayfasında yer alan haberler bölümünü güncellemek.

 4. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarında üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takip etmek ve arşivlemek.

 5. Abone olunan Medya Takip Sistemi vasıtasıyla elde edilecek çıktıları belirli periyotlarda kontrol etmek ve arşivlemek.

 6. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dokümanların metin yazımını, dizgisini ve redaksiyonunu yapmak.

 7. Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

 8. Basın duyuruları ve bültenlerini yazmak ve e-posta yoluyla dağıtımını yapmak.

 9. Basın toplantılarını organizasyonunu yapmak ve basın mensuplarına rehberlik hizmeti vermek.

 10. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 11. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.