Doküman No
BYEM.GT.0007
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Şube Müdür Vekili

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

  2. Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak.

  3. Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve denetlemek.

  4. Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne iletilen konuların zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.

  5. Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne ilişkin hizmetlerin geliştirilmesinde ve uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için amirine yardımcı olmak.

  6. Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün personelinin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.