Döküman No
BYEM.GT.0004
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Basın- Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Halkla İlişkiler

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

 2. Tanıtım amaçlı etkinlikleri izlemek ve bunlara iştirak etmek.

 3. Üniversitemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplamak ve güncel tutmak.

 4. Üniversitenin gerçekleştirdiği faaliyetleri e-posta ve SMS yoluyla duyurmak.

 5. Üniversitemize gelen ziyaretçi öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti vermek.

 6. Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel, seminer, toplantı, sergi vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti vermek.

 7. Rektörlük etkinliklerinde program akışını yapmak.

 8. Protokol listelerini ve adres / telefon arşivini güncel tutmak.

 9. Düzenlenecek etkinliklere ilişkin üretilen basılı malzemelerin etiketleme ve dağıtım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

 10. Üniversite dışına bilgi / tanıtım malzemesi göndermek.

 11. Üniversite ile ilgili kurum dışından gelen her türlü üniversite tanıtımına ilişkin bilgi ve belge talebini karşılamak.

 12. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 13. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.