Doküman No
SHMYO.TL.0001
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ: Bu talimatın amacı; temel ve ileri yaşam desteği uygulamaların da kullanılacak olan acil ilaçların yönetimi ve acil arabalarını standardize etmektir.

 Acil arabalarındaki ilaçların ve malzemelerin güvenliğini sağlamak için kilit sistemi kullanılır. Kullanım ve kontrollerden sonra yeni kilit takılır. Yedek kilitler servis sorumlu hemşiresinin sorumluluğunda, hemşirelerin ulaşabiliceği güvenli yerde saklanır. Acil arabası içinde bulundurulmaz.

Acil arabasında kontrol listesinde adı geçen malzeme ve ilaç dışında herhangi bir şey bulundurulmaz.

İlaç ve malzemlerin son kullanma tarihi en yakın olan Acil arabası kontrol formu 2 na kaydelir. Son kullanma tarihine en az 2 ay kalan ilaçlar değiştirlir.

Acil arabaları her katta kilitli olarak yangın kaçış alanlarını ve müdahale noktalarını engellemeyecek şekilde ulaşılabilir yerde, her zaman kullanıma hazır bulundurulur.

Acil arabasındaki ilaç ve malzemeler sadece acil durumlarda kullanılır.

Acil arabaları, her nöbet tesliminde nöbete gelen hemşire tarafından, üzerindeki malzemeler (jel, defiblatör, oksijen tüpü, resusitasyon tahtası) ile birlikte teslim alınır.

Defiblatör kullanılmadığı durumlarda şarjda tutulur. Günlük olarak şarjdan çıkarılarak kontrolleri yapılır ve forma kaydedilir.

Oksijen tüpünün basıncı her vardiyada kontrol edilir, oksijen seviyesi düştüğünde değiştirilmesi sağlanır.

Müdahaleden sonra tekrar kullanılacak malzemeler (ambu, larengeskop vb...) temizliği uygun şekilde yapılarak tekrar yerine yerleştirilir.

Kontrol sırasında larengeskop ve ışık kaynağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir ve acil arabasında yedek pil bulundurlur.

Acil çantası bunlunan bölümler de çantanın kilidi yoksa her vardiyada içindeki malzemeler sayılarak hemşire tarafından teslim alınır.

ACİL ARABASI, İLAÇ VE MALZEME YERLEŞTİRME PLANI

Adrenalin

Aminocardol

Aritmal%2 ampul

Atropin amp

Avil amp

Beloc amp

Calcium amp

Cordoron amp

 

2. ÇEKMECE

Dekort amp

Diazem amp

Diltizem amp

Digoxin amp

Dobutamin amp

Dopamin amp

Dormicum amp Efedrin amp

 

Fentanyl amp

Heparin flk

Lasix amp

Perlinganit amp

Prednol amp

Sodyumbikarbonat amp

Transamin amp

Ventolin neb

Arter kanülü

Branül çeşitleri

Elektrot

Enjektörler

Perfüzer enjektörü\line

Üçlü musluk

Steril spanç

Labratuar tüpleri

Betafix\turnike\bistüri\makas

3. ÇEKMECE

Kan seti

Pump seti

İzotonik 100ml\1000ml

Deksroz 100ml\1000 ml

Volüven

 

4.ÇEKMECE

Foley sonda

İdrar torbaso

Kata jel

Furocin pomad

Oksijen maskesi ve kanülü

Hasta önlüğü

Cerrahi maske

5.ÇEKMECE

Larengeskop seti

Ambu + maske

Entübasyon tüpleri

Airway çeşitleri

Oksijen hortumu

Aspirasyon sondası

Nazogastrik sonda

Cerrahi eldiven Non steril eldiven

Pil