Doküman No
SHMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur.

2.Uygulama

 1. Hasta sırt üstü yatırılır
 2. Hasta bağlantı aparatları monitördeki yerlerine takılır
 3. Hastaya EKG kabloları bağlanır, tansiyon aleti manşonu takılır, Pulse oksimetre probunu hastanın parmağına takılır
 4. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
 5. Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
 6. Hasta monitörden izlenir.
 7. Hasta takip işlemi bittiğinde cihazın açma/kapama anahtarı kapatılır
 8. EKG kablosu, tansiyon aleti manşonu ve Pulse oksimetre probu toplanır
 9. Mekanik temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
 10. Cihaz ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır.
 11. Hasta kablosu renk kodları

 

2.1.Ekstremitler’de    

 1. Kırmızı(red):Sağ kol
 2. Sarı(yellow) :Sol kol
 3. Yeşil(green) :Sol bacak
 4. Siyah(black):Sağ bacak

 

2.2.Prekardiyal’de

 1. V1:Kırmızı
 2. V2:Sarı
 3. V3:Yeşil
 4. V4:Kahverengi
 5. V5:Siyah
 6. V6:Eflatun