Döküman No
SHMYO.TL.0009
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

UYGULAMA:

Hasta sırt üstü yatırılır

Hasta bağlantı aparatları monitördeki yerlerine takılır

Hastaya EKG kabloları bağlanır, tansiyon aleti manşonu takılır, Pulse oksimetre probunu hastanın parmağına takılır

Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.

Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

Hasta monitörden izlenir.

Hasta takip işlemi bittiğinde cihazın açma/kapama anahtarı kapatılır

EKG kablosu, tansiyon aleti manşonu ve Pulse oksimetre probu toplanır

Mekanik temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

Cihaz ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır.

Hasta kablosu renk kodları

 

Ekstremitler’de    

Kırmızı(red):Sağ kol

Sarı(yellow) :Sol kol

Yeşil(green) :Sol bacak

Siyah(black):Sağ bacak

 

Prekardiyal’de

V1:Kırmızı

V2:Sarı

V3:Yeşil

V4:Kahverengi

V5:Siyah

V6:Eflatun