Doküman No
SHMYO.TL.0014
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarını kullanan tüm öğretim elemanları ve öğrencileri sorumludur.

 

2.Uygulama

1-Ölçüm yapılacak kişi oturtulur.

2-Tansiyon aletinin manşonu dirsekten 3cm yukarıda kalacak şekilde kola sarılır.

3-Tansiyon aletinin manşonu sabitlenir ve pompasının anahtarı kapatılır.

4-Mümkünse kol kalp seviyesine getirilir.

5-Steteskopun tamburu kol manşonu ile kol arasındaki brakial arter üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.

6-Steteskop kulağa takılır.

7-Tansiyon aleti pompalanarak manometre basıncı takip edilerek şişirilir, pompanın anahtarı gevşetilerek yavaş yavaş boşaltılmaya başlanır.

8-Kalp atım sesinin duyulduğu nokta tespit edilir. Seslerin duyulduğu anda tansiyon aletinin gösterge çizelgesinin gösterdiği basınç düzeyi okunmalıdır. Bu değer sistolik kan basınç değeridir.

9-Seslerin ilk kaybolduğu nokta tespit edilir. Seslerin kaybolduğu anda tansiyon aletinin gösterge çizelgesinin gösterdiği basınç düzeyi okunmalıdır. Bu değer diastolik kan basınç değeridir.

10-Tansiyon ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra kol manşonundaki hava tamamen boşaltılır ve manşon koldan alınır.

11-Tansiyon aleti kutusuna yerleştirilerek kaldırılır.

12-Tansiyon aletinin arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

13-Tansiyon aletinin bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

 

2.1.Referans Dokümanlar

Cihazın Kullanım Kılavuzu.