Döküman No
SHMYO.TL.0014
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ VE KAPSAM

Tansiyon aletinin kullanımını yöneterek doğru ve verimli kullanımı sağlamaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarındaki tüm tansiyon aletlerini kapsar.

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarını kullanan tüm öğretim elemanları ve öğrencileri sorumludur.

UYGULAMA

1-Ölçüm yapılacak kişi oturtulur.

2-Tansiyon aletinin manşonu dirsekten 3cm yukarıda kalacak şekilde kola sarılır.

3-Tansiyon aletinin manşonu sabitlenir ve pompasının anahtarı kapatılır.

4-Mümkünse kol kalp seviyesine getirilir.

5-Steteskopun tamburu kol manşonu ile kol arasındaki brakial arter üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.

6-Steteskop kulağa takılır.

7-Tansiyon aleti pompalanarak manometre basıncı takip edilerek şişirilir, pompanın anahtarı gevşetilerek yavaş yavaş boşaltılmaya başlanır.

8-Kalp atım sesinin duyulduğu nokta tespit edilir. Seslerin duyulduğu anda tansiyon aletinin gösterge çizelgesinin gösterdiği basınç düzeyi okunmalıdır. Bu değer sistolik kan basınç değeridir.

9-Seslerin ilk kaybolduğu nokta tespit edilir. Seslerin kaybolduğu anda tansiyon aletinin gösterge çizelgesinin gösterdiği basınç düzeyi okunmalıdır. Bu değer diastolik kan basınç değeridir.

10-Tansiyon ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra kol manşonundaki hava tamamen boşaltılır ve manşon koldan alınır.

11-Tansiyon aleti kutusuna yerleştirilerek kaldırılır.

12-Tansiyon aletinin arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

13-Tansiyon aletinin bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

 

REFERANS DOKÜMANLAR

Cihazın Kullanım Kılavuzu.