Doküman No
SHMYO.TL.0012
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Amaç:

 1. enjeksiyon yapılacak bölgeyi belirlemek, uygulama yapmak
 2. Yapılabilecek uygulamalar:
 3. Önkol dirsekte damar flebotomisi,
 4. Önkol dirsekte damardan enjeksiyon,
 5. Önkol dirsekte damardan kan transfüzyonu,
 6. Önkol dirsekte damardan sıvı transfüzyonu,
 7. Deltoid üzerinde üst ekstremite tarafında müsküler enjeksiyon.

 

2.2.Kullanım Alanı

2.2.1.Antekubital Bölge Flebotomizasyonu

 1.  Kan nakil setiyle bağlantılı borunun ucundan damara 200-300 ml kan enjekte edin. Boru dolduğunda, kanın taşmaması için hazneye takılı borun diğer ucuna klape takın.
 2.  Üst kol derisini sterilize ederek kauçuk homeostazi borusunu yaklaşık olarak yarısına gelecek şekilde üst kola bağlayın.
 3.  Uygun damar yolunu belirleyin ve 10 ml iğne ile kan numunesi alın.

2.2.2.Antekubital Bölgeden Kan Alma

 1.  Kan nakil setiyle bağlantılı borunun ucundan damara 200-300 ml kan enjekte edin. Boru dolduğunda, kanın taşmaması için hazneye takılı borun diğer ucuna klape takın.
 2.  Üst kol derisini sterilize ederek kauçuk homeostazi borusunu yaklaşık olarak yarısına gelecek şekilde üst kola bağlayın.
 3.  Sıvı ilaca benzeyen suyla dolu 30 ml ya da 50 ml iğneyi enjekte edin. İğnede kırmızı sıvı görüldüğünde üst koldaki boruyu gevşeyin, nakil setine bağlı borunun ucuna klape takın, yavaşça enjeksiyon uygulayın ve sıvının damar sisteminden geçerek borunun hazneye takılı ucundan dışarıya ve son olarak hazneye dökülmesine izin verin.

2.2.3Antekubital Bölgeden Kan Nakli

 1.  Kan nakil setiyle bağlantılı borunun ucundan damara 200-300 ml kan enjekte edin. Boru dolduğunda, kanın taşmaması için hazneye takılı borun diğer ucuna klape takın.
 2.  Nakil tüpünü nakil standına asın. Ardından damar nakil düzeneğine bağlayın.
 3.  Üst kol derisini sterilize ederek kauçuk homeostazi borusunu yaklaşık olarak yarısına gelecek şekilde üst kola bağlayın.
 4.  Uygun damarı belirleyin, kırmızı sıvı göründüğünde boruyu gevşetin. Kan nakil hızını ayarlayın, kanın damar sisteminden geçerek takılı borunun ucundan hazneye dökülmesine izin verin.

2.2.4.Antekubital Bölgeden Nakil

 1.  Kan nakil setiyle bağlantılı borunun ucundan damara 200-300 ml kan enjekte edin. Boru dolduğunda, kanın taşmaması için hazneye takılı borun diğer ucuna klape takın.
 2.  Nakil tüpünü nakil standına asın. Ardından damar nakil düzeneğine bağlayın.
 3.  Üst kol derisini sterilize ederek kauçuk homeostazi borusunu yaklaşık olarak yarısına gelecek şekilde üst kola bağlayın.
 4. Uygun damarı belirleyin. Sıvı göründüğünde boruyu gevşetin ve nakil setine bağlı borunun ucuna klamp takın. Borunun diğer ucundaki klampı açın, ardından sıvı nakil hızını ayarlayın. Sıvının damar sisteminden geçerek borunun hazneye takılı ucundan dışarıya dökülmesine izin verin.

2.2.5.Omuzdan Enjeksiyon Uygulama

 1.  Sıvı almak için 5 ml ya da 10 ml iğne kullanın.
 2.  Omuzda uygun bir damar seçin ve cildi sterilize edin.
 3.  İğneyi damara uygulayın ve yavaşça sıvı çekin.

 

2.3.Bakım

 1. Hafif sabunlu suyla temizleyin. Kolu temizleme sıvısının veya suyun içine batırmayın.
 2. Yalnızca yüzeyi temizleyin. Keçeli kalem, mürekkepli kalem, aseton, iyot gibi leke bırakan ürünlerden uzak tutun.
 3. Uzun ömürlü olması için modelin her eğitim oturumundan sonra temizlenmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekir.
 4. Model ve diğer yedek parçaların hepsi saklanmadan önce kurutulmalı ve açık havada bırakılmalı, gerekirse dezenfekte edilmelidir.
 5. Model eğitim oturumları arasında düzgün bir şekilde saklanmalıdır.