Doküman No
SHMYO.TL.0004
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın hazırlanması uygulamasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilgili bölümlerin eğitim-öğretim danışmalığını yapan Hemşirelik Yüksekokulu Lisanslı akademik personel sorumludur.

2.Uygulama

Maket temel yaşam destek uygulamalarını gösteren 4  kısımdan oluşmaktadır.

 

2.1.Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

 

 1. Maket  sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır.
 2. Maketin başı  geriye itilip çenesi öne doğru çekilerek  hava yolu açılır.
 3. Kalp basısı uygulamak için sternumun alt ve üst ucu tespit edilerek, alt yarısına aktif elin topuğu yerleştirilir.
 4. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilerek her iki elin parmakları birbirine kenetlenir.
 5. El parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.
 6. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp kompresyonu uygulanır.
 7. Göğüs kompresyonunun ardından hastaya 2 soluk verilir.

 

2.2.Elektrokardiyografi Cihazı (EKG)

 

 1. Maket  sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır.
 2. Monitör bağlantıları takılır.
 3. Monitörden EKG trasesi kontrol edilir.
 4. Maket  monitörize iken tanık olunmuş kardiyak arrestte ritim ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler taşikardi ise acilen şok uygulamak için defibrilatör hemen hazır olmayacaksa (prekardiyal darbe ile ilgili eğitimli iseniz) prekardiyal darbe uygulanır.
 5. Elektrotları makete yerleştirilir ve ritim analizi yapılır.

 

2.3.Entübasyon

 1. Maket  sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır.
 2. Maketin başı  geriye itilip çenesi öne doğru çekilerek  hava yolu açılır.
 3. Airwayi takılır.
 4. Mevcut araç gereçleri kullanılarak hava yolu açıklığı ve ventilasyonu sağlanabilir.
 5. Cep maskesi kolay ulaşabilecek bir yerde hazır bulundurulmalı.
 6. Gerekirse ileri hava yolu seçenekleri uygulanarak hava yolu güvence altına alabilmeli..
 7. Hızlı ve güçlü solunumdan kaçınılmalı.
 8. Entübasyon tüpünün yerini doğrulamak, CPR kalitesini ve solunum ve dolaşımı izlemek için kapnograf kullanılmalı.
 9. Hastanın oksijen saturasyonu takip etmeli.

2.4.Tansiyon Ölçümü

 1. Tansiyon manşonu üst kolun 2/3 ünü kaplayacak şekilde kola bağlanır.
 2. Steteskop kol manşonu ile kol arasına brakial arter üzerine gelecek şekilde yerleştirilir.
 3. Mümkünse kol kalp seviye seviyesinde tutturulur.
 4. Puar ( hava tahliye valfi) saat yönünde çevrilerek kapatılır.
 5. Hastanın pozisyonuna uygun olacak şekilde manometreden basıncı görerek 180mmHg – 200mmHg seviyesine kadar şişirilir.
 6. Puar ( hava tahliye valf ) saat yönünün tersine çevrilerek hava yavaş yavaş boşaltılır.
 7. Steteskoptan ilk ve son duyulan ses gözlenir. ( ilk duyulan ses sistol , son duyulan ses diastol)
 8. Tansiyon ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra kol manşonundaki hava tamamen boşaltılır, manşon hastanın kolundan alınır.
 9. İşlem tedavi defterine kaydedilir.
 10. Düzenli aralıklarla tansiyon aleti manşonu ve steteskop temizliği yapılır.