Doküman No
SHMYO.TL.0007
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarını kullanan Fizyoterapi bölümü tüm öğretim elemanları ve öğrencileri sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1. Kombine Elektro Terapi Cihazı-Vakum

 

 1. Kişiye uygulama yapılacak bölgesi açık olacak şekilde pozisyon verilir.
 2. Uygulama bölgesinde enfeksiyon alanı veya açık yara bulunmamalıdır.
 3. Endikasyonuna ve uygulama yapılacak programa göre elektrotlar yapıştırılır.
 4. Cihazın kabloları uygun şekilde elektrotlara bağlanır.
 5. Cihaz açma kapa düğmesinden açılır.
 6. Kişiye uygulanacak akım ve program seçilir.
 7. Uygulama yapılacak kanal seçilir
 8. Akım arttıran düğme yardımı ile yavaşça akım arttırılır.
 9. Kişinin hissine göre akım hızı sabitlenir.
 10. Aynı işlem gerekli ise tüm kanallara uygulanır.
 11. Akım süresi bittikten sonra cihaz kapatılır.
 12. Elektrotlar kişinin uygulama bölgesinden ve kablolardan çıkartılır.
 13. Cihazın bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

 

2.2.Infraruj

 1. Kişi uygulama yapılacak bölgesi açılarak uygun pozisyona alınır.
 2. Uygulama yapılacak bölgenin kuru olmasına dikkat edilir.
 3. Cihazın tek bir lambası vardır.
 4. Cihazın lambası uygulama yapılacak bölgeden 90 derece açıda ve 25 cm mesafede olacak şekilde ayarlanır.
 5. Göze direkt uygulanmamalıdır.
 6. Açma kapama düğmesinden cihaz açılır.
 7. Gerekli süre bekletildikten sonra cihaz kapatılarak işlem tamamlanır.
 8. Cihazın bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

 

2.3.Referans Dokümanlar

Cihazın Kullanım Klavuzu.