Döküman No
SHMYO.TL.0005
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ ve KAPSAM

Doğru ve etkili bir biçimde kalça ıntramuskuler enjeksiyon tekniklerinin eğitim amaçlı uygulamalı gösterimine olanak sağlamaktadır.

SORUMLULAR

Bu talimatın hazırlanması uygulamasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilgili bölümlerin eğitim-öğretim danışmalığını yapan Hemşirelik Yüksekokulu Lisanslı akademik personel sorumludur.

UYGULAMA

Maket yüzüstü sert bir zemine yatırılır.

Dorsogluteal bölgede uygulama yapılacağından,

Spina iliaca anterior superior ile koksiks arasına hayali düz bir çizgi çizilp üç eşit parçaya bölünür.

Dışta kalan 1/3 lük parçanın orta noktasını enjeksiyon alanı olarak belirlenir.

Enjeksiyon bölgesi, gözle ve palpe edilerek kontrol edilir.

Belirlenen enjeksiyon bölgesi, alkollü ya da batikonlu pamukla merkezden çevreye doğru olmak üzere yaklaşık 5 cm çapında silinir. Silme işlemi, aseptik kurallar çerçevesinde içten dışa doğru, tek bir hareketle yapılmalıdır.  Dış bölgeye değmiş olan pamuk, iç bölgeye değdirilmemelidir.

Hazırlanan ikinci pamuk, diğer elin küçük ve yüzük parmakları arasına sıkıştırılır. Enjektör alınarak iğnenin kapağı çıkarılır

Silinen bölge, baş parmak ve işaret parmakları ile hafifçe bastırılarak gerdirilir. Antisepsisi sağlanan bölgeye dokunulmamalıdır.

Enjektör, ortaparmak veya işaret parmağı ile ajutajından desteklenerek kalem tutar gibi tutulur.

Tespit edilen ve gerdirilen bölgeye enjeksiyon iğnesi; 90º lik açıyla, tek bir hareketle, tereddüt etmeden hızlı bir şekilde batırılır.

İğnenin tamamı doku içine girmelidir.

Enjektörü tutan el, iğne batırıldıktan sonra hiç hareket ettirilmeden sabit tutulur. Silinen bölgeyi gerdirmekte olan diğer el, geri çekilir.

Küçük ve yüzük parmakları arasına sıkıştırılan pamuk, iğnenin dokuya girdiği yere yerleştirilerek hafifçe basınç uygulanır. Bu esnada enjektörün iğnesi; tek bir hareketle, hızlı bir şekilde, 90º lik açıyla dokudan çıkarılmalıdır.

Pamukla enjeksiyon yerine hafifçe basınç uygulanır.

İğne, kapağı kapatılmadan tıbbi atık kutusuna, enjektör ve pamuk tıbbi atık çöpüne atılır.