Döküman No
SHMYO.TL.0003
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ VE KAPSAM


Dijital boy kilo ölçerin kullanımını yöneterek doğru ve verimli kullanımı sağlamaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarındaki dijital boy kilo ölçeri kapsar.

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarını kullanan tüm öğretim elemanları ve öğrencileri sorumludur.

UYGULAMA

1 Dijital boy kilo ölçer fişe takılır.

2 Cihaz on/of düğmesine basılarak açılır.

3 Kişi cihazın üzerine ayakkabısız şekilde çıkarılır

4 Kişinin yüzü ölçümü yapan kişiye doğru ve ayak topukları cihaza dayandırılmış şekilde dik durması sağlanır.

5 Cihazın üzerinde yer alan kadın/erkek/çocuk tuşlarından uygulama yapılacak kişinin özelliğine göre uygun olan seçim yapılır.

6 Cihazın ölçüm işlemini yapması için beklenir.

7 Ölçüm tamamlandıktan sonra cihaz üzerinde yazan boy ve kilo ölçümleri kayıt edilir.

8 Kişi cihaz üzerinden indirilerek cihaz düğmesinden kapatılır ve fişten çıkarılır.

9 Cihazın bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

REFERANS DOKÜMANLAR

Cihazın Kullanım Klavuzu.