Doküman No
SHMYO.TL.0003
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu laboratuvarını kullanan tüm öğretim elemanları ve öğrencileri sorumludur.

 

2.Uygulama

1. Dijital boy kilo ölçer fişe takılır.

2 .Cihaz on/of düğmesine basılarak açılır.

3 .Kişi cihazın üzerine ayakkabısız şekilde çıkarılır

4 .Kişinin yüzü ölçümü yapan kişiye doğru ve ayak topukları cihaza dayandırılmış şekilde dik durması sağlanır.

5 .Cihazın üzerinde yer alan kadın/erkek/çocuk tuşlarından uygulama yapılacak kişinin özelliğine göre uygun olan seçim yapılır.

6 .Cihazın ölçüm işlemini yapması için beklenir.

7 .Ölçüm tamamlandıktan sonra cihaz üzerinde yazan boy ve kilo ölçümleri kayıt edilir.

8 .Kişi cihaz üzerinden indirilerek cihaz düğmesinden kapatılır ve fişten çıkarılır.

9 .Cihazın bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

 

2.1.Referans  Dokümanlar

Cihazın Kullanım Klavuzu.