Döküman No
SHMYO.TL.0008
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ ve KAPSAM

Uygulama mankeni, kadın modellemesi üzerinden geriatri eğitimi için gerekli tekniklerin etkili ve doğru bir biçimde gösterimi açısından olanak sağlamaktadır.

SORUMLULAR

Bu talimatın hazırlanması uygulamasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilgili bölümlerin eğitim-öğretim danışmalığını yapan Hemşirelik Yüksekokulu Lisanslı akademik personel sorumludur.

UYGULAMA

Bu mankende aşağıdaki işlevler mevcuttur;

Sargı ve Yara Pansumanı

Yatak banyoları

Kıyafet değiştirme

Alt ve Üst Protezin Değiştirilmesi ve Çıkarılması

Saç Bakımı Yıkama ve Tarama

İntramüscüler ve subcutan Enjeksiyon Alanları: Kol, Bacak, Kalça

Oral ve Nazal Hijyen: Lavaj, Gavaj ve Aspirasyon

Ostomi Bakımı: Ileostomi ve Kolostomi Dokusu

Hasta Konumlandırma

Hasta Nakil Teknikleri

Lavmanın İdaresi, (Yalnız kadınlarda )