Doküman No
SHMYO.TL.0011
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın hazırlanması uygulamasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilgili bölümlerin eğitim-öğretim danışmalığını yapan Hemşirelik Yüksekokulu Lisanslı akademik personel sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Bu model taban levhasının üzerine monte edilmiştir.
 2. Erkek baş, boyun, gövde ve üst-alt ekstremitelerden oluşur.
 3. Deri, kaslar, göğüs kavitesi, abdominal kavite ve pelvik kavite vb. karşılaştırmalı görünümü parçalara ayrılabilir.
 4.  Bir taban üzerinde ayakta bir erkek vücut yapısını sergilemektedir.
 5. Sağ tarafı tam beden kapalı deri görüntüsünü sol taraf deri altı kas dokusu görünümündedir. Ayrıca bu kas modelini aşağıda belirtilen parçalara ayırabilir ya da parçaları çıkartılabilir.
 6. 5 kol ve omuz kası
 7. 8 bacak ve kalça kası
 8. 5 parçalı baş ile beyin
 9. 2 akciğer kanadı, her biri 2 parça
 10. 2 parçalı kalp
 11. 2 parçalı mide
 12. 2 parçalı bağırsak paketi
 13. 2 parçalı kadınsı ve 4 parça erkeksi jenital takım
 14. Göğüs ve karın duvarı, baş, bir kol ve bir bacak ayrıntılı gösterim için çıkartılabilir