Doküman No
SHMYO.TL.0002
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

AMAÇ: Acil Seti ve ilaçların kontrolünün doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

TANIMLAR:

            Acil Seti:          Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)

                                    2.Ambu ve değişik boylarda maske

                                    3.Oksijen hortumu ve maskeleri

                                    4.Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)

                                    5.Yardımcı hava yolu araçları (çocuk ve erişkin airway)

                                    6.Enjektörler

                                    7.Aspirasyon sondası

                                    8.Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske )

                                    9.Adrenalin,  Kortikosteroid ampul      

İlaçlar: 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar.

İsoptine ampul                                        3 adet

Heparine                                             3 adet

Kortikosteroid ampul                           3 adet

Antispazmodik ampul                             5 adet

Antianksietik ampul                             3 adet

Methergine ampul                               3 adet

Polivinil prolidine iyot sol.                   500cc.

%5 dextroz 500 cc                                2 adet

% 0,9 luk NaCl. 500 cc                          2 adet

%20 mannitol 500 cc                             2 adet

 1/3 izodeks    500 cc                             1 adet

Analjezik                                              5 amp.

Adrenalin 1 mg                                     5 amp.

Atropin sulphat 0,5 mg                          5 amp.

Sodyum bikarbonat% 8,4                       5 amp.

Calcium glukonat %10                          2 amp.

Dopamin                                              2 amp.

Lidocain %2                                         2 amp.

Antihistaminik                                      5 amp.

Aminophillin                                        2 amp.

Diazepam                                             2 amp.

Nidilat kapsül                                       1 kutu

Diüretik                                                5 amp.